Nápověda

na webu RS Aukce - dražby nemovitostí

Pokud jste se rozhodli zúčastnit se elektronické či internetové aukce poprvé, čeká Vás zejména registrace a další kroky. Co dělat a jak postupovat se dozvíte zde, je to jednoduché. Pro vlastní účast na aukci je potřeba oficiálně prokázat Vaši totožnost a úředně ověřit Váš podpis, a to může to zabrat i několik dnů. Proto je důležité zaregistrovat se včas.

JAK SE REGISTROVAT

Chcete – li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.rsaukce.cz  nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte vlastní heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.rsaukce.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat (max. 12 hod.) na schválení registrace administrátorem a poté Vám přijde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

JAK SPLNIT PODMÍNKY ÚČASTI V AUKCI

Pro účast v aukci/dražbě musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále  www.rsaukce.cz  nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet.
 2. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem „Účastnit se“ a odeslat přihlášku do aukce.
 3. Doložit provozovateli svou totožnost.
 4. Složit na účet provozovatele uvedený u aukce aukční jistotu dle aukční vyhlášky.

JAK PROKÁZAT TOTOŽNOST

Abyste se mohli aukce zúčastnit, je nutné prokázat svou totožnost. Je potřeba vyplnit příslušný formulář Doklad o prokázání totožnosti, který je ke stažení na www.rsaukce.cz. Podpis na Dokladu musí být úředně ověřen. Doklad musí následně být doručen provozovateli, a to jedním ze způsobů:  

FYZICKÁ OSOBA:

 • ověřené doklady zašle poštou do hlavní kanceláře provozovatele na adresu REAL SPEKTRUM, a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno 
 • podepsaný formulář naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis a odešle e-mailem na adresu: rs@realspektrum.cz
 • podepsaný formulář naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis a odešle e-mailem na adresu : qgyfyfg
 • fyzická osoba se může rovněž osobně dostavit do provozovny provozovatele – Lidická 77, Brno, kde předloží občanský průkaz a vyplní a podepíše registrační formulář

PRÁVNICKÁ OSOBA:

 • po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá úředně ověřit podpis osob oprávněných za právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem výpisu z obchodního rejstříku či jiného úředního registru ne starším než 3 měsíců doporučenou poštou na adresu provozovatele
 • podepsaný formulář naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis všech podepsaných, připojí elektronicky podepsaný výpis z Obchodního rejstříku a odešle e-mailem na adresu: rs@realspektrum.cz nebo prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky provozovatele: qgyfyfg
 • osoba oprávněná za právnickou osobu jednat se může rovněž osobně dostavit do provozovny provozovatele – Lidická 77, Brno, kde předloží občanský průkaz a za právnickou osobu vyplní a podepíše registrační formulář

Provozovatel po kontrole zašle účastníkovi e-mailem informaci o přijetí dokladu.

JAK SLOŽIT AUKČNÍ JISTOTU

 • Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti účastníka aukce. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní aukci najdete u detailu této aukce.
 • Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční vyhlášce k vybrané aukci, popřípadě na detailu této aukce.  
 • V případě, že aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní – pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě provozovatel poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že aukční jistota musí být připsána na účet provozovatele max. 1 den před začátkem aukce.

Aukční jistotu můžete uhradit pouze převodem na účet provozovatele. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny provozovatelem emailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v aukční vyhlášce. 

KDY ZAČNE AUKCE

Začátek elektronické aukce – datum a čas – je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen u detailu aukce na portálu www.rsaukce.cz. 

Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

JAK PŘIHAZOVAT

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit se. Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje dražby a mezi Probíhajícími dražbami vyhledejte dražbu, které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky Příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických aukcí účastníku aukce potvrzeno takto – po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce. 

Seznam příhozů aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10 s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že účastníci aukce nemohou v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.